Formularz zgłoszeniowy Maroko listopad

Wybierz wyprawę na którą chcesz pojechać:

Dane kontaktowe:

Informacje dodatkowe:

Podaj rozmiar koszulki: *

Dodatkowe pytania i uwagi:

Dokumenty dodatkowe:

Skan pierwszej strony paszportu: *Skan prawajazdy (jeśli chcesz prowadzić pojazd):


Pola oznaczone gwiazdką *, to pola wymagane.

--------------------------------------------------------------------

Administratorem danych osobowych jest AKTEON MARIUSZ PIETRZYCKI
ul. Słoneczna 12/23 38-300 Gorlice, NIP 738-188-55-12, REGON 852709061,
Możesz skontaktować się z nami:
listownie na adres: podany powyzej
telefonicznie: 607955607
e-mailowo: mariusz@podroze4x4.pl
 
Zakres przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe w zakresie: adresu e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu.
 
Cel przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
realizacji i obsługi zgłoszenia,
wykonywania usługi newsletter czyli wysyłania drogą elektroniczną treści marketingowych (informacji handlowych) – o ile wyrazisz na to odrębną, dobrowolną zgodę.
 
Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
przepisy prawa podatkowego, w tym w szczególności Ustawy Ordynacja podatkowa, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
nasz uzasadniony interes jaki mamy do obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
zgoda na usługę newsletter.
 
Zasady przekazywania dane osobowe
W niektórych sytuacjach posiadamy prawo, aby przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom podmiotów:
osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Twoich danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe,
podmiotom przetwarzającym – którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. usługi księgowe,
innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
 
Okres przechowywania danych osobowych
W przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie drogą elektroniczną treści marketingowych (informacji handlowych), będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu:
kiedy wycofasz wyrażoną przez Ciebie zgodę na usługę newsletter,
kiedy zwrócisz się do nas o usunięcie Twoich danych lub wniesiesz sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania,
kiedy uzyskamy informację, że Twoje dane są nieaktualne lub niedokładne.
Niektóre Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, jednak nie krócej niż przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności przez nas podatku do Urzędu Skarbowego.
 
Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Każdy posiada:
prawo do wycofania wyrażonej zgody,
prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.