Formularz zgłoszeniowy Czarnogóra

Wybierz wyprawę na którą chcesz pojechać:

Dane kontaktowe:Opcje udziału w wyprawie:

Posiadasz własny samochód na wyprawę? *
TakNie

Chcesz wynająć samochód na wyprawę? *
TakNie

Chcesz zarezerwować miejsce na czas wyprawy w samochodzie? *
TakNie

Informacje dodatkowe:

Marka Twojego samochodu:

Podaj ilość osób w samochodzie:

Podaj rozmiary koszulek dla całej załogi: *

Czy jadą z wami dzieci? Jeśli tak to prosimy o podanie wieku:

Dodatkowe pytania i uwagi:

[recaptcha]

Pola oznaczone gwiazdką *, to pola wymagane.

--------------------------------------------------------------------

Administratorem danych osobowych jest AKTEON MARIUSZ PIETRZYCKI
ul. Słoneczna 12/23 38-300 Gorlice, NIP 738-188-55-12, REGON 852709061,
Możesz skontaktować się z nami:
listownie na adres: podany powyzej
telefonicznie: 607955607
e-mailowo: mariusz@podroze4x4.pl
 
Zakres przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe w zakresie: adresu e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu.
 
Cel przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • realizacji i obsługi zgłoszenia,
 • wykonywania usługi newsletter czyli wysyłania drogą elektroniczną treści marketingowych (informacji handlowych) – o ile wyrazisz na to odrębną, dobrowolną zgodę.

 
Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
przepisy prawa podatkowego, w tym w szczególności Ustawy Ordynacja podatkowa, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
nasz uzasadniony interes jaki mamy do obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
zgoda na usługę newsletter.
 
Zasady przekazywania dane osobowe
W niektórych sytuacjach posiadamy prawo, aby przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom podmiotów:
osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Twoich danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe,
podmiotom przetwarzającym – którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. usługi księgowe,
innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
 
Okres przechowywania danych osobowych
W przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie drogą elektroniczną treści marketingowych (informacji handlowych), będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu:

 • kiedy wycofasz wyrażoną przez Ciebie zgodę na usługę newsletter,
 • kiedy zwrócisz się do nas o usunięcie Twoich danych lub wniesiesz sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania,
 • kiedy uzyskamy informację, że Twoje dane są nieaktualne lub niedokładne.
 • Niektóre Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, jednak nie krócej niż przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności przez nas podatku do Urzędu Skarbowego.
 •  

Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Każdy posiada:

 • prawo do wycofania wyrażonej zgody,
 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.